Nová Ves v Horách, Mikulovice, rekonstrukce vodovodu

Nová Ves v Horách, Mikulovice, rekonstrukce vodovodu
12.04.2017 – 12.07.2017
V části obce Nová Ves v Horách – Mikulovice budou zrekonstruovány poruchové úseky vodovodu v celkové délce téměř 603 metrů.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchových úseků vodovodu v Nové Vsi v Horách - Mikulovicích.

Více o stavbě:

Předmětný vodovod se nachází v Mikulovicích, jež jsou částí obce Nová Ves v Horách. Vodovod je tvořen úseky z azbestocementu vnitřního průměru 100 mm (z let 1953 a 1967), z oceli vnitřního průměru 50 mm (z roku 1962) a z polyetylénu vnitřního průměru 50 mm (z roku 1962). Je veden v zeleném pásu a jednou podchází komunikaci ve správě SÚS Ústeckého kraje. Je na něj připojeno celkem 35 obyvatel. Kvůli nevyhovujícímu materiálu potrubí a jeho poruchovosti SVS rozhodla o rekonstrukci. Kanalizace zde není.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu v celkové délce 602,98 metrů. Pro výměnu vodovodu v otevřeném paženém výkopu bude použito potrubí průměru 63 mm v délce 148,4 metrů. Pro rekonstrukci bezvýkopovou metodou berstlining (spočívající v trhání, roztlačování a zatahování nového potrubí do potrubí stávajícího) bude použito potrubí průměru 63 mm v délce 133,05 metrů, průměru 90 mm v délce 162,11 metrů a průměru 110 mm v délce 146,96 metrů. Podchod pod komunikací bude chráničkou proveden podvrtem za použití potrubí průměru 225 mm v délce 12,46 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 10 vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující vodovodní řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 12. dubna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (16. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 12. července 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. 


 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies