Nový Bor, Husova - rekonstrukce kanalizace

Nový Bor, Husova - rekonstrukce kanalizace
12.07.2017 – 12.10.2017
Bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace, na který je připojeno cca 30 obyvatel ze zástavby rodinných domů.


Více o stavbě:

V Husově ulici se zástavbou bytových a rodinných domů je stávající kanalizace tvořena úseky z různých materiálů a profilů: z betonu vnitřního průměru (DN) 400, 300 a 200 mm a z kameniny DN 300, 250, 200 a 150 mm. Stoka neznámého stáří je ve špatném stavu: staticky narušená, popraskaná a s netěsnými spoji, takže kamerou ani nelze projet v celé její délce. Stoka je navíc uložena velmi mělce, což je nevyhovující při křižování vodovodu a plynovodu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci části stoky s jejím vymístěním do nové trasy.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito potrubí z kameniny DN 300 mm, a to v celkové délce 160,8 metrů - od napojení stoky na šachtu v ulici Kapitána Jaroše a v Husově ulici. Stavba bude v celém rozsahu provedena v otevřeném paženém výkopu. Její součástí je přepojení stávajících deseti domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. července 2017. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 12. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies