Nový Bor, Sklářská - rekonstrukce vodovodu

Nový Bor, Sklářská - rekonstrukce vodovodu
09.05.2017 – 30.11.2017
Jedná se o nevyhovující úsek vodovodu z roku 1930.


Více o stavbě:


Ve Sklářské ulici v centrální části města je vodovodní řad z roku 1930 z litiny vnitřního průměru 60 mm. Vodovod vedený v místní asfaltové komunikaci je dožilý a značně inkrustovaný, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci v úseku mezi křižovatkami Sklářské ulice s ulicemi B. Egermanna a Černou. Kanalizace zde není.

V rámci investiční akce SVS bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 83 metrů. Součástí stavby SVS je přepojení stávajících pěti domovních vodovodních přípojek a napojení rekonstruovaného úseku vodovodu na navazující řady. Stavba bude realizována převážně v otevřeném paženém výkopu. Rekonstrukce vodovodu bude provedena v koordinaci s naplánovanými investičními akcemi města – výstavbou kanalizace (kdy vodovod i kanalizace budou ukládány do společné rýhy) a závěrečnou obnovou povrchu komunikace. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. května 2017. Stavební práce mají začít 1. srpna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies