Obrnice, Mírová, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Obrnice, Mírová, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
01.02.2017 – 31.07.2017
V Obrnicích, v Mírové ulici, budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a souběžně vedeného vodovodu.


Více o stavbě:
Předmětná kanalizace v Mírové ulici a v uličce k PČR (z roku 1972) je tvořena úseky betonového potrubí vnitřního průměru 300 a 250 mm. Jak prokázala její kamerová prohlídka, je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná do 50 %, popraskaná a s vypadanými střepy. Vodovod z litiny vnitřního průměru 100 mm (z roku 1975) je v blízkosti cca dvou metrů od kanalizace, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace i vodovodu, vedených v místní asfaltové a betonové komunikaci. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 75,5 metrů a vnitřního průměru 250 mm v délce 18,6 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 100 mm v celkové délce 193,8 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Součástí stavby je pět betonových kanalizačních šachet, přepojení jedné stávající domovní vodovodní přípojky, sedmi kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. února 2017. Stavební práce byly zahájeny v tomto týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies