Okna, rekonstrukce vodovodu

Okna, rekonstrukce vodovodu
02.03.2017 – 02.08.2017
V obci Okna vyměníme v celkové délce 2,33 km poruchové páteřní úseky vodovodu, na který je připojeno cca 200 obyvatel.


Více o stavbě:
V obci Okna je položen vodovod z azbestocementu o průměrech 80, 100 a 150 mm. Řady z roku 1975 jsou již zastaralé a navíc z nevyhovujícího materiálu. Vzhledem k desítkám opakovaných poruch vodovodu si obyvatelé stěžují na přerušované dodávky pitné vody, proto SVS rozhodla o jeho výměně. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci tří páteřních vodovodních řadů v obci použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 160 mm v délce 1441 metrů, průměru 110 mm v celkové délce 672,5 metrů a průměru 90 mm v délce 217,1 metrů. Celkem bude zrekonstruováno 2330,6 metrů vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 67 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řady. Vzhledem k tomu, že značná část trasy vede po soukromých pozemcích, přes komunikace ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje a v jednom místě zasahuje do ochranného pásma dráhy (trať Bakov nad Jizerou – Jiříkov), bude stavba realizována bezvýkopovou metodou. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. března 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (10. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 2. srpna 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies