Osek, Rooseveltova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Osek, Rooseveltova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
18.04.2017 – 28.08.2017
V Oseku vyměníme poruchový vodovodní řad, v celkové délce 194 metrů, na který je připojeno 30 obyvatel, a 19 metrů nevhodně křižující kanalizace.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchového vodovodu a nevhodně křižujícího úseku kanalizace v Oseku, v Rooseveltově ulici.

Více o stavbě:
V Rooseveltově ulici je vodovod z litiny vnitřního průměru 80 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1970. Je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Řad je veden v asfaltobetonové komunikaci (silnice I. třídy č. 27 ve správě ŘSD) a v chodníku (majetek města). V souběhu s vodovodem ve vzdálenosti 2 - 6 m od něj je vedena kanalizace. Podle kamerové prohlídky je převážná část stoky (z PVC a betonu vnitřního průměru 300 mm) ve vyhovujícím stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Pouze krátký zděný úsek kanalizace čtvercového profilu 500/500 mm v místě kolmého křížení s Rooseveltovou ulici, který je nevhodně a v rozporu s předpisy uložen nad vodovodem, je nutné vyměnit.

V rámci investiční akce SVS bude rekonstrukce vodovodu a kanalizace provedena zčásti v samostatném výkopu, zčásti v souběhu a zčásti bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem. Pro rekonstrukci vodovodu v otevřeném paženém výkopu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v délce 30,34 metrů a potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 21,58 metrů. Pro vodovod rekonstruovaný bezvýkopem bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v délce 142 metrů. Pro kanalizaci bude použita kamenina vnitřního průměru 300 mm v délce 18,66 metrů v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících deseti domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující vodovodní řad a stoku. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. března 2017. Stavební práce začnou 18. dubna 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 28. srpna 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies