Paceřice, Studnice - rekonstrukce vodovodu

Paceřice, Studnice - rekonstrukce vodovodu
15.04.2017 – 31.07.2017
Rekonstrukce inkrustovaného a poruchového vodovodu, na který je připojeno cca 85 obyvatel.


Více o stavbě:


V místní části Paceřice - Studnice byl vodovod uveden do provozu roku 1931. Je tvořen úseky z litiny vnitřního průměru 70 mm a z oceli vnitřního průměru 32 mm. Řad vedený převážně přes soukromé pozemky je ve špatném technickém stavu, inkrustovaný a poruchový. Průtok potrubím je kvůli inkrustaci nedostatečný a dochází k výskytu zvýšeného obsahu železa ve vodě, proto SVS rozhodla o jeho výměně. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm. Stavba bude realizována převážně bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem, a to v délce 426 metrů. V délce 46,5 metrů bude vodovod vyměněn v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 21 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řad. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. dubna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies