Panenská Hůrka - náhrada vodního zdroje

Panenská Hůrka - náhrada vodního zdroje
03.05.2017 – 31.10.2017
Jedná se o náhradu nevyhovujícího místního vodního zdroje pro Panenskou Hůrku, jež je částí obce Bílý Kostel nad Nisou. Bude vybudován nový přivaděč pro zajištění dodávky vody z Bílého Kostela, nová čerpací stanice a výtlak.


Více o stavbě:


Stávající zásobování pitnou vodou v Panenské Hůrce je nevyhovující. Zdrojem jsou tři místní prameniště, z nichž je voda dodávána do dvou vodojemů. Tyto zdroje nevyhovují kapacitou ani kvalitou, proto SVS rozhodla o jejich náhradě. Kromě toho je nutné zrekonstruovat stávající poruchový vodovodní řad, na kterém jsou problémy s tlakem.

V rámci investiční akce SVS bude vyřešena dodávka vody do Panenské Hůrky z vodovodu obce Bílý Kostel nad Nisou. Bude vybudován nový přivaděč v délce 415 metrů, který propojí vodojem Panenská Hůrka 2 s ocelovým vodovodem v Bílém Kostele u č. p. 42. Bude vybudována čerpací stanice vody, výtlak v délce 1200 metrů a úsek přívodního řadu v délce 85 metrů. Zároveň bude rekonstruován stávající vodovod v délce 356,5 metrů. Stavba bude provedena bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem – za použití potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměrech 90, 63 a 40 mm. V centru Panenské Hůrky bude vybudována na stávajícím řadu redukční šachta. Stávající prameniště budou vyřazena z provozu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (21. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017.

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies