Podbořany, Nádražní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Podbořany, Nádražní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22.03.2017 – 30.09.2017
V Nádražní ulici budou souběžně zrekonstruovány poruchové úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 80 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku další z plánovaných investičních akcí roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Podbořanech, v Nádražní ulici. 

Více o stavbě:
Stávající kanalizační stoka je tvořena úseky z betonu vejčitého profilu 500/750 mm, zděným úsekem z kamene obdélníkového profilu 500/700 mm a potrubím z kameniny vnitřního průměru 300 mm. Stoka je z roku 1969. Kamerová prohlídka prokázala její špatný technický stav – korozi místy nad 50 %, praskliny, díry ve dně a zborcení profilu. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti asi dva metry od ní je vodovod z litiny vnitřního průměru 125 mm (z roku 1944) a 80 mm (z roku 1955), který bude rekonstruován zároveň s kanalizací. Kanalizace i vodovod jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce do 2,5 m.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 a 400 mm v celkové délce 262,95 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 403,1 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 11 domovních vodovodních přípojek, 20 domovních kanalizačních přípojek a devíti přípojek uličních vpustí, ale i rekonstrukce pěti kanalizačních šachet na trase. Stavba bude v celém rozsahu realizována v otevřeném paženém výkopu. Stavba SVS proběhne v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k opravě komunikace.

Investorem stavby je SVS. Staveniště bylo předáno 22. března 2017, vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (předpoklad 14. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies