Postoloprty, Husova, Mírové náměstí, rekonstrukce kanalizace

Postoloprty, Husova, Mírové náměstí, rekonstrukce kanalizace
01.02.2017 – 01.06.2017
V Postoloprtech, v Husově ulici a Mírovém náměstí, bude zrekonstruována kanalizace v celkové délce 214 metrů, na tu je připojeno cca 50 obyvatel.


Více o stavbě:
Kanalizace v Husově ulici je z kameniny vnitřního průměru 300 mm. Pochází z roku 1935. Jak ukázala kamerová prohlídka, stoka je ve špatném stavu – zkorodovaná, popraskaná, s netěsnými spoji a chybně napojenými přípojkami. Stoka z roku 1955 na Mírovém náměstí je betonová vejčitého profilu 600/900 a 500/750 mm. Vykazuje korozi do 50 %, díry ve dně a nevyhovující šachty. SVS rozhodla o rekonstrukci obou uvedených úseků kanalizace, které jsou vedeny v komunikaci v hloubce do 2,5 metru. V Husově ul. je v souběhu s kanalizací veden litinový vodovod z roku 1970, jehož stav ale rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije převážně bezvýkopová metoda, při níž dojde k zatažení plstěného sklolaminátového rukávce do stávající stoky, a v kratším úseku dojde k rekonstrukci v otevřeném paženém výkopu. V Husově ulici bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 44 metrů a rukávec vnitřního průměru 300 mm v délce 70 metrů. Na Mírovém náměstí bude použit rukávec profilu 500/750 mm v délce 68 metrů a profilu 600/900 mm v délce 32 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 14 domovních kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce čtyř kanalizačních šachet a vybudování tří nových šachet. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. 2. 2017. Stavební práce byly zahájeny bezprostředně poté a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 1. 6. 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace na Mírovém náměstí.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies