Raná, U kostela, rekonstrukce vodovodu

Raná, U kostela, rekonstrukce vodovodu
29.03.2017 – 29.08.2017
V Rané vyměníme v celkové délce 612 metrů dožilý a poruchový vodovod, na který je připojeno cca 130 obyvatel.


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchového vodovodu v obci Raná, v lokalitě U kostela.

Více o stavbě:
V obci Raná se uskuteční další etapa rekonstrukce vodovodu, a to v lokalitě U kostela. Vodovod z litiny o vnitřním průměru 80, 50 a 40 mm je veden v místních asfaltových komunikacích a zatravněné ploše. Byl uveden do provozu roku 1947 a nyní je dožilý a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Kanalizace je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu. Stavba bude z menší části realizována v otevřeném paženém výkopu za použití potrubí o vnitřním průměru 50 mm v délce 115 metrů. Většina rekonstruovaného úseku bude provedena bezvýkopovou metodou berstlining, kdy dojde k zatažení nového potrubí stejného nebo většího průměru do potrubí stávajícího při jeho současném roztlačení. Nový řad vnitřního průměru 80 a 50 mm bude v délce 497,2 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 39 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající vodovod. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. března 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (16. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 29. srpna 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies