Rychnov u Jablonce n. N., Lužická - rekonstrukce vodovodu

Rychnov u Jablonce n. N., Lužická - rekonstrukce vodovodu
15.05.2017 – 30.09.2017
545 metrů nevyhovujícího úseku vodovodu, na který je připojeno cca 105 obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající vodovodní řad v Lužické ulici v okrajové části města sestává z úseku z litiny vnitřního průměru 80 mm (z roku 1986) a z oceli vnitřního průměru 60 mm (neznámého stáří). Vodovod je v havarijním stavu, zkorodovaný, inkrustovaný a často poruchový. Po poruchách dochází ke stížnostem obyvatel na přerušené dodávky vody a její zhoršenou kvalitu – zákaly, proto rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu. 

V rámci investiční akce SVS bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 545,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 26 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řady. Stavba SVS bude provedena ve většině trasy bezvýkopovou metodou berstlining, která spočívá v trhání, roztlačování a zatahování nového potrubí (stejného nebo většího průměru) do potrubí stávajícího. Část trasy (cca 43 metrů) bude prováděna v otevřeném výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 15. května 2017. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies