Smržovka, Jindřišská - rekonstrukce vodovodu

Smržovka, Jindřišská - rekonstrukce vodovodu
17.07.2017 – 30.09.2017
Bude zrekonstruován často poruchový úsek vodovodu v délce přes 170 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v Jindřišské ulici se zástavbou bytových a rodinných domů je tvořen ocelovým potrubím vnitřního průměru (DN) 80 mm.  Řad z roku 1973 vedený v místní komunikaci je ve velmi špatném technickém stavu, silně zkorodovaný a často poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Kanalizace ve vlastnictví SVS v této lokalitě není.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodního řadu v úseku od křižovatky ulic Jindřišská a Luční použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 176 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase a niveletě. Součástí stavby je přepojení stávajících osmi domovních vodovodních přípojek na trase, na konci řadu osazení podzemního hydrantu k odkalení a napojení rekonstruovaného úseku na navazující stávající řad. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. července 2017. Stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies