Sosnová, rekonstrukce kanalizačních stok

Sosnová, rekonstrukce kanalizačních stok
29.05.2017 – 30.09.2017
V Sosnové budou v celkové délce 312 metrů zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace, na které je připojeno cca 50 obyvatel.


Více o stavbě:

Stávající předmětná kanalizace v Sosnové je tvořena úseky z rozdílných materiálů i profilů: z kameniny o vnitřním průměru 400 mm a z PVC o vnitřních průměrech 315 a 200 mm. Stoky z roku 1976 jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka. Potrubí z kameniny vykazuje průhyb 30 % a je popraskané. Potrubí z PVC vykazuje průhyb v jednotlivých úsecích 30 - 70 %. Jsou zde zřejmé nedostatečné spádové podmínky a krytí potrubí, netěsné spoje trub a vrostlé kořeny. Průhyb potrubí způsobuje časté vytápění sklepů místních obyvatel. SVS proto rozhodla o rekonstrukci. V souběhu vedený vodovod je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci celkem 312,5 metrů kanalizace. Bude použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 mm v celkové délce 136,5 metrů, vnitřního průměru 300 mm v délce 146 metrů a potrubí z polypropylénu vnitřního průměru 300 mm v délce 30 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce revizních šachet na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. května 2017. Stavební práce začnou od 29. května a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies