Stráž pod Ralskem, ČOV - instalace mostové váhy

Stráž pod Ralskem, ČOV - instalace mostové váhy
10.07.2017 – 10.10.2017
Nainstalujeme mostovou váhu pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.


Více o stavbě:

Původní mechanicko-biologická ČOV města Stráž pod Ralskem byla v době rozvoje města způsobeného těžbou uranu naprojektována se dvěma samostatnými linkami s celkovou kapacitou 14 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Byla uvedena do trvalého provozu roku 1985. V letech 2010 2011 prošla rozsáhlou celkovou rekonstrukcí, zahrnující stavební objekty, technologické vystrojení i řízení procesů. Na základě nové legislativy vyvstala nyní nutnost vybudovat v jejím areálu váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu.

V rámci investiční akce SVS dojde k instalaci mostových vah GRAVEX concrete. Vážní most je ploché železobetonové konstrukce, která zaručuje vysokou stabilitu a odolnost proti okolním povětrnostním vlivům. Váhy šířky 3 metry a celkové délky 18 metrů se skládají ze dvou 9metrových modulů. Budou dodány jako zapuštěné, tzn. v úrovni komunikace, v provedení s prefabrikovaným zapuštěným základem bez nutnosti betonování základu. Váhy jsou samoobslužné - na ploše budou osazeny semafory se čtečkami na karty na vjezdu i při výjezdu. Každé vážené auto bude na příjezdu i odjezdu vyfotografováno na vážním tělese vč. SPZ, proto se počítá s osazením tří dohledových kamer. Na ČOV bude umístěn PC s lokální softwarovou aplikací, což umožní ukládat všechna data na centrálním serveru včetně správy systému.  Součástí stavby jsou kromě dodávky mostních vah také všechny související práce stavební a technologické, jako jsou např. přípravné zemní práce, zřízení elektropřípojky a instalace řídící elektroniky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. července 2017. Stavební práce začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 10. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies