Světec, Štrbice, odstranění kanalizačních vyústí TP64 a TP65

Světec, Štrbice, odstranění kanalizačních vyústí TP64 a TP65
05.04.2017 – 05.12.2017
Odpadní vody od cca 140 připojených obyvatel ve Štrbicích budou místo vypouštění do místního potoka odváděny novou kanalizací přes odlehčovací komory k přečištění na novou čistírnu odpadních vod.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku plánovanou investiční akci roku 2017, vedoucí k odstranění kanalizačních výústí TP64 a TP65 ve Štrbicích, jež jsou místní částí obce Světec. To bude zajištěno vybudováním nové čistírny odpadních vod, dvou odlehčovacích komor a několika úseků nové kanalizace.

Více o stavbě:
Stávající kanalizační systém ve Štrbicích odvádí čtyřmi stokami z cca 50 objektů, převážně rodinných domů, splaškové a dešťové vody. Ty jsou vyvedeny bez přečištění do Štrbického potoka výústmi TP64, TP65 a TP120. Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit. 

V rámci investiční akce SVS bude proto vybudována nová čistírna odpadních vod s kapacitou 150 EO (ekvivalentních obyvatel). Bude ji tvořit vstupní čerpací stanice s obtokem, vlastní kontejnerová nádrž ČOV a odtokové potrubí s měrným parshallovým žlabem, které bude zakončeno výustním objektem do Štrbického potoka. K ČOV bude zřízena vodovodní přípojka v délce 120,5 m a přípojka elektro v délce 207,1 m. Bude vybudována páteřní stoka „A“ o celkové délce 233,9 m, která bude z kameninového potrubí vnitřního průměru 400 mm (DN400) v délce 9 m, z kameninového potrubí DN300 v délce 216,4 m a z kameninového potrubí DN150 v délce 8,5 m. Dále budou vybudovány dva krátké úseky kanalizace a obtok ČOV v celkové délce 65,4 m. Splaškové odpadní vody budou podchyceny ve dvou odlehčovacích komorách a odváděny novou kanalizační stokou na ČOV. Výústi TP64 a TP65 budou úplně zrušeny. Výúsť TP120 bude sloužit jen k odvodu dešťových vod do potoka. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. dubna 2017. Stavební práce mají začít v následujících dnech (předpoklad 19. týden), a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do osmi měsíců od předání staveniště, tj. do 5. prosince 2017. 

Z hlediska charakteru investic jde o strategickou investici. SVS pro okres Teplice v roce 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies