Teplice, Emilie Dvořákové, Trnovanská, rekonstrukce vodovodu

Teplice, Emilie Dvořákové, Trnovanská, rekonstrukce vodovodu
08.03.2017 – 30.11.2017
V Teplicích vyměníme poruchové vodovodní řady v celkové délce téměř 310 metrů, na ně je připojeno cca 100 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Teplicích plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchového vodovodu v ulicích Emilie Dvořákové a Trnovanské.

Více o stavbě:
V uvedených ulicích je vodovod tvořen úseky z litiny o vnitřních průměrech 250, 200 (z roku 1930) a 100 mm (z roku 1982). Řady jsou ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchové, proto SVS rozhodla o jejich výměně. Jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci v hloubce do dvou metrů. V souběhu s vodovodem je vedena betonová kanalizace, která je podle kamerové prohlídky ve vyhovujícím stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Vzhledem k tomu, že Správa železniční dopravní cesty ve výhledu několika let plánuje rekonstrukci železniční trati Teplice – Ústí nad Labem, kdy dojde i k úpravě podjezdu trati pro MHD, bude nyní zrekonstruován úsek vodovodu od Trnovanské ulice po vjezd do areálu Dopravního podniku pro trolejbusy v ul. Emilie Dvořákové.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 200 mm v celkové délce 248,4 metrů a vnitřního průměru 100 mm v délce 61 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 12 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řady. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu, ve stávající trase a niveletě. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. března 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech frézováním vozovky a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 
 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies