Teplice, Josefa Suka, Křičkova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Josefa Suka, Křičkova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
16.02.2017 – 31.07.2017
V uvedené lokalitě zrušíme a nahradíme oddílný kanalizační systém a vyměníme poruchový vodovod.


Více o stavbě:
V obou ulicích je splašková kanalizace tvořena kameninovým potrubím vnitřního průměru 200 mm. Stoka byla uvedena do provozu kolem roku 1930 a podle kamerové prohlídky je dnes ve špatném technickém stavu, vykazuje praskliny a lokálně kaverny v šachtách. V souběhu s ní je v menší hloubce uložena dešťová kanalizace ve vlastnictví města, tvořená úseky z betonu vnitřního průměru 400 mm a betonu vejčitého profilu 600/1050 mm, která je rovněž ve špatném stavu. Obě stoky jsou zaústěny do jednotné kanalizace v ulici Pod Doubravkou. V Křičkově ulici je litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1945, jehož souběžná rekonstrukce je zahrnuta do stejné akce SVS. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce do čtyř metrů.

V rámci investiční akce SVS dojde ke zrušení oddílného kanalizačního systému. Stávající dešťová stoka bude zrušena, což znamená vybourání betonové vejčité stoky v délce 229 metrů, kameninového potrubí v délce 192,4 metrů a vybourání sedmi obdélníkových šachet. Stávající splašková kanalizace bude odstraněna a nahrazena jednotnou stokou v celkové délce 515,13 metrů. Bude pro ni použito potrubí z kameniny o vnitřních průměrech 600, 500, 400 a 300 mm. Nově bude vybudováno 17 betonových prefabrikovaných skružových šachet a tři prefabrikované plastové revizní šachty. Součástí stavby je rekonstrukce a přepojení stávajících 56 domovních kanalizačních přípojek, vybudování 29 nových přípojek uličních vpustí a propoje na navazující stávající stoky. Pro rekonstrukci vodovodu v Křičkově ulici a v křižovatce ulic Pod Doubravkou, Sukova, Erbenova bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 150 mm v délce 16,1 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce 186,87 metrů. Budou přepojeny stávající domovní vodovodní přípojky a realizovány propoje na navazující stávající řady. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu ve stávajících trasách. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (9. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy a akcí města k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies