Teplice, Lounská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Lounská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
19.05.2017 – 31.10.2017
Rekonstrukce se týká cca 50 připojených obyvatel. V rámci této stavby nahradíme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu vedené v Lounské ulici podél Zámecké zahrady a kratší úsek kanalizace v křižující Duchcovské ulici. Stavbu provedeme v koordinaci s investiční akcí města k výstavbě kruhové křižovatky a obnově povrchů komunikace.


Více o stavbě:


Stávající jednotná kanalizace neznámého stáří v Lounské a Duchcovské ulici je tvořena úseky z různých materiálů i profilů: z betonu vejčitého profilu 600/1050 mm a z kameniny o vnitřním průměru 400 a 300 mm. Stoka je v havarijním stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, silně zkorodovaná, popraskaná a poruchová. V souběhu s ní je v Lounské ulici veden litinový vodovod o vnitřních průměrech 350 mm (z roku 1970) a 200 a 100 mm (z roku 1945). Jeho rekonstrukce je zahrnuta do téže stavby. Kanalizace a vodovod jsou vedeny podél Zámecké zahrady, a to v asfaltobetonové místní komunikaci a částečně v chodníku a zeleném pásu.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 400 mm v délce 41 metrů, o vnitřním průměru 300 mm v délce 28 metrů, a v celkové délce 85,6 metrů půjde o rekonstrukci kanalizace vejčitého profilu 600/1050 mm. Další úsek kanalizace vejčitého profilu 600/1050 mm v délce 88 metrů bude sanován za použití prvků čedičové výstelky. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 350 mm v délce 73,5 metrů (propojení vodojemů) a potrubí vnitřního průměru 200 mm v délce 72,6 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících šesti domovních vodovodních a šesti kanalizačních přípojek a propoje na navazující stávající řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. května 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (23. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k výstavbě kruhové křižovatky v místě křížení ulic Lounská, Americká a Bílinská a k realizaci povrchů komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies