Teplice, Nákladní - rekonstrukce vodovodu, zrušení kanalizace

Teplice, Nákladní - rekonstrukce vodovodu, zrušení kanalizace
06.06.2017 – 31.08.2017
Výměna poruchového vodovodu a zrušení nevyhovujícího úseku kanalizace.


Více o stavbě:


V Nákladní ulici u nákupní zóny je vodovod tvořen potrubím z nekvalitní litiny vnitřního průměru 150 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1955 a dnes je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. V téže lokalitě je vedena kanalizace z kameniny vnitřního průměru 250 mm. Podle kamerové prohlídky je popraskaná a bez přípojek, proto bude zrušena.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z litiny o vnitřním průměru 150 mm v délce 219 metrů. Dojde ke zrušení 174 metrů kanalizace zaplavením cementopopílkovou směsí. Zrušeno bude také pět kanalizačních šachet. Součástí stavby je přepojení dvou stávajících vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající řady v ul. Novosedlická a Spojenecká. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu, s vymístěním trasy vodovodu z kruhového objezdu a silnice ve správě ŘSD a umístěním do travnaté plochy u objezdu. Závěrem dojde k obnově povrchů komunikace, chodníku a zelené plochy v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. června 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies