Teplice, Svatoplukova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Svatoplukova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
17.05.2017 – 31.07.2017
Nahradíme nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace ve Svatoplukově ulici, pro cca. 70 připojených obyvatel.


Více o stavbě:


Ve Svatoplukově ulici se zástavbou rodinných domů je stávající vodovod z litiny o vnitřním průměru 100 mm. Byl uveden do provozu roku 1956 a dnes je dožilý. V těsném souběhu s vodovodem je vedena kanalizace neznámého stáří z PVC o vnitřním průměru 200 mm. Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, silně zdeformovaná (vysoká ovalita). Její rekonstrukce je proto zahrnuta do téže stavby. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové místní komunikaci v hloubce až 3,5 metru.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 274,34 metrů. Pro rekonstrukci kanalizace bude použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 250 mm v délce 45,43 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 22 domovních vodovodních a 3 kanalizačních přípojek, rekonstrukce jedné kanalizační šachty a odstranění dalších dvou šachet na trase, jakož i propoje na navazující stávající řady a stoky. Stavba bude realizována ve stávajících trasách v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. května 2017. Stavební práce v těchto dnech začínají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s investiční akcí města k celoplošné obnově povrchů komunikace, naplánovanou na srpen - září 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies