Teplice, Tyršova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, Tyršova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
15.02.2017 – 31.05.2017
V rámci této stavby, v lokalitě u nájezdu na komunikaci I/13, pro 70 připojených obyvatel, vybouráme stávající nevyhovující úsek kanalizace a vybudujeme kanalizaci novou, zároveň provedeme rekonstrukci vodovodu.


Více o stavbě:
Stávající betonová kanalizace vejčitého profilu 600/1050 mm je v havarijním stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Stoka neznámého stáří je silně zkorodovaná a popraskaná. V souběhu s ní v osové vzdálenosti 0,5 – 2,5 metru je veden litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1945, jehož rekonstrukce je zahrnuta do téže stavby. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce do 2,5 metrů.

V rámci investiční akce SVS bude stávající stoka zrušena vybouráním, včetně zrušení čtvercových šachet na trase a zrušení přípojek uličních vpustí a přípojky ze dvora parkoviště. Bude nahrazena novou stokou v délce 134 metrů. Bude pro ni použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 300 mm. Nově bude na trase vybudováno pět kruhových šachet. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 128 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících sedmi domovních vodovodních a 14 kanalizačních přípojek a propoje na navazující stávající řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. února 2017. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny nejpozději do 31. května 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy a akcí města k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies