Tuchořice - přepojení vodovodu na ÚV Holedeč

Tuchořice - přepojení vodovodu na ÚV Holedeč
28.04.2017 – 28.08.2017
Stavba zesilovací stanice v Tuchořicích, což umožní zprovozněním odstaveného přivaděče nahradit nevyhovující místní vodní zdroje a dodávat do obce kvalitní vodu z úpravny vody Holedeč.


Více o stavbě:


Stávající zásobování pitnou vodou v Tuchořicích s cca 530 připojenými obyvateli je problematické. V současnosti jsou zdrojem vody pro Tuchořice vrt TU2, zářezy „Arabela“, vodní zdroj „U vojáků“ a staré prameniště. Svodné řady ze všech vodních zdrojů jsou svedeny do úpravny vody Tuchořice, kde je osazena oduranovací jednotka. SVS rozhodla o náhradě tohoto nevyhovujícího vodního zdroje, a to zprovozněním odstaveného přivaděče z PVC vnitřního průměru 150 mm v délce 1557 metrů z Liběšic do Tuchořic, který je u vodojemu Liběšice napojen na přívodní řad z PVC vnitřního průměru 300 mm z úpravny vody Holedeč. 

V rámci investiční akce SVS bude v obci Tuchořice vybudována zesilovací stanice na vodovodu. Stavba bude realizována na pozemku ve vlastnictví obce. Bude proveden výkop s osazením jímky vystrojené dvojicí čerpadel. Součástí stavby je cca 61 m dlouhá přípojka nízkého napětí, vedená v zeleném pásu podél komunikace. Po realizaci propoje mezi přívodními řady a změně ve způsobu zásobování obce pitnou vodou budou všechny stávající místní vodní zdroje odstaveny. Zařízení na úpravu vody z úpravny vody Tuchořice bude demontováno a použito jinde. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. dubna 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 28. srpna 2017. 

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies