Tuchořice, Třeskonice - náhrada vodního zdroje

Tuchořice, Třeskonice - náhrada vodního zdroje
18.07.2017 – 31.10.2017
Bude vybudován nový výtlačný vodovodní řad pro zajištění dodávky vody z vodojemu Liběšice-Skalka do vodojemu Třeskonice.


Více o stavbě:

Stávající zásobování pitnou vodou v Třeskonicích  je nevyhovující. Zdrojem jsou místní studna (z r. 1935) a vrt (z r. 1968), se zhoršujícími se parametry, proto SVS rozhodla o jejich náhradě.

V rámci investiční akce SVS bude vyřešena dodávka vody do Třeskonic z Oblastního vodovodu Žatec, tzn. z úpravny vody Holedeč. Bude vybudován nový výtlačný vodovodní řad z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 2596 metrů, který ve volném terénu propojí obce Líčkov a Třeskonice. V Líčkově totiž končí již dříve položené potrubí z vodojemu Liběšice-Skalka (s kapacitou 2 x 650 m3), na které nyní naváže nový úsek do vodojemu Třeskonice (s kapacitou 2 x 25 m3). V armaturní komoře vodojemu Liběšice-Skalka bude zároveň nainstalována technologie čerpací stanice, s využitím dvou ponorných čerpadel. Stávající vodní zdroje v Třeskonicích budou odstaveny. Stavba bude realizována v otevřeném výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. července 2017. Se zahájením stavebních prací se čekalo na dokončení sklizně, předpoklad zahájení stavby je v polovině září a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. 

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies