Údlice, Jiráskova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Údlice, Jiráskova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
24.02.2017 – 24.07.2017
V rámci této investiční akce v Údlicích budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 40 obyvatel.


Více o stavbě:
Stávající kanalizace neznámého stáří v Jiráskově ulici z betonových trubek vnitřního průměru 300 mm je v havarijním stavu. Jak ukázala kamerová prohlídka, materiál je zkorodovaný, popraskaný, místy je stoka zborcená a vznikají kaverny. V souběhu s ním ve vzdálenosti 1 – 5 metrů vede vodovod z roku 1969 z litiny vnitřního průměru 80 mm. Vzhledem k blízkosti uložení a poruchovosti SVS rozhodla o jeho společné rekonstrukci s kanalizací. Kanalizace a vodovod jsou vedeny převážně v místní asfaltobetonové komunikaci ve vlastnictví obce v hloubce až 3,5 metru a zčásti v nezpevněném terénu.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 180,6 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 184,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 13 domovních vodovodních a 13 kanalizačních přípojek, rekonstrukce čtyř revizních kanalizačních šachet, jakož i napojení na navazující stávající sítě. Úsek kanalizace v délce 45 metrů bude zrušen a zapopílkován. Stavba bude v celém rozsahu realizována v otevřeném paženém výkopu a kanalizace bude uložena v souběhu s vodovodem. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. února 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (11. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 24. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí obce k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies