Úštěk, Hřbitovní, mezi č. p. 122 a 148 - rekonstrukce vodovodu

Úštěk, Hřbitovní, mezi č. p. 122 a 148 - rekonstrukce vodovodu
15.08.2017 – 30.10.2017
V rámci naší investiční akce bude zrekonstruován poruchový úsek vodovodu v délce 144 metrů.


Více o stavbě:

Stávající vodovod ve Hřbitovní ulici je tvořen potrubím z polyetylénu průměru 32 mm. Byl uveden do provozu roku 1976. Řad je veden v místní štěrkové komunikaci v hloubce do 1,5 metru. Je ve špatném technickém stavu, proto SVS rozhodla o výměně jeho poruchového úseku mezi č. p. 122 a 148. Kanalizace se v souběhu s vodovodem nenachází.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodovodu, kdy bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 63 mm v  délce 144 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících tří domovních vodovodních přípojek na trase a propojení na navazující řady. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. srpna 2017. Stavební práce začnou v týdnu od 11. září a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies