Úštěk, Lukov - rekonstrukce vodojemu

Úštěk, Lukov - rekonstrukce vodojemu
23.06.2017 – 23.10.2017
Dojde ke stavební i technické rekonstrukci poruchového vodojemu.


Více o stavbě:


Vodojem slouží k zásobování pitnou vodou pro Lukov u Úštěku. Voda je do něj čerpána z veřejného obecního vodovodu města Úštěk. Jde o zemní jednokomorový vodojem tvořený obdélníkovou akumulačních nádrží a manipulační komorou, která je řešena jako dvoupodlažní betonový monolitický objekt. Stav akumulační nádrže (dno, stěny, strop) je poměrně dobrý, degradace materiálů a koroze se projevuje jen v menší míře. U manipulační komory se projevují důsledky stárnutí materiálů a vnitřní vlhkostní expozice výrazněji. Stávající odvětrání vnitřních prostorů je nedostatečně. Vnější povětrnostní vlivy způsobily poškození atiky střechy a opěrných zídek. Co se týče technologie akumulace i manipulační komory, dochází opakovaně k poruchám potrubí a armatur. SVS rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. 

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu. Stavební část zahrnuje lokální vyspravení ploch menšího rozsahu akumulační nádrže. Nad manipulační komorou bude opraven střešní plášť. Budou vyměněny zkorodované zámečnické prvky a dveře. Dojde k realizaci opatření, která zajistí lepší odvětrávání vnitřních prostorů. Budou vyspraveny opěrné zídky. Kolem objektu vodojemu bude postaveno oplocení s brankou. Co se týče technologie, v akumulaci a manipulační komoře bude kompletně vyměněno zkorodované a inkrustované potrubí a armatury. Potrubí bude z polyetylénu, s nerezovými prostupy, tvarovky a armatury z tvárné litiny. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. června 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (30. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 23. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies