Úštěk, Polské lidové armády, rekonstrukce vodovodu

Úštěk, Polské lidové armády, rekonstrukce vodovodu
06.04.2017 – 30.06.2017
V centru města Úštěk je rekonstruován poruchový úsek vodovodu z roku 1925.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujícího vodovodu v Úštěku, v části ulice Polské lidové armády. 

Více o stavbě:
Stávající vodovod v Úštěku v ulici Polské lidové armády je tvořen litinovým potrubím vnitřního průměru 50 mm. Byl uveden do provozu roku 1925 a dnes je ve špatném technickém stavu, inkrustovaný a opakovaně poruchový. Je veden v místní dlážděné komunikaci ve vlastnictví města, zčásti v souběhu s kanalizací, která výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci úseku vodovodu mezi č. p. 2 a 107. Bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 63 mm v délce 54 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase a niveletě. Její součástí je přepojení stávajících tří domovních vodovodních přípojek, osazení sekčních šoupat, osazení podzemní odběrové soustavy s odvodněním pro odvzdušnění řadu a propojení na navazující stávající řady. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. dubna 2017. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH. 
 


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies