Úštěk, Rybniční - rekonstrukce kanalizace

Úštěk, Rybniční - rekonstrukce kanalizace
20.06.2017 – 20.10.2017
Jedná se o rekonstrukci úseku 104 let staré kanalizace, na kterou je připojeno cca 80 obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající kanalizace v Úštěku v Rybniční ulici je tvořena betonovým potrubím vnitřního průměru 300 a 200 mm a potrubím z kameniny vnitřního průměru 300 mm. Byla uvedena do provozu roku 1913 a dnes je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Je zkorodovaná místy až nad 50 %, popraskaná, s netěsnými spoji a prorůstajícími kořeny, v důsledku čehož vznikají četné kaverny. Šachty jsou nekapacitní. Stoka je vedena v nezpevněné cestě a v zeleni, takže je špatně přístupná pro techniku. V částečném souběhu s ní je v dostatečné vzdálenosti veden litinový vodovod z roku 1925, který je dosud bezporuchový a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci dvou úseků kanalizace za použití potrubí z kameniny vnitřního průměru 250 mm v délce 52,7 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 232,2 metrů. První úsek vede od č. p. 276 v Rybniční ul. po č. p. 3 v ul. Polské lidové armády. Druhý úsek vede od č. p. 276 podél Barvířského rybníka po zahradu na p. p. č. 560. Stavba bude provedena ve stávající trase a niveletě v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 15 domovních kanalizačních přípojek na trase a propojení na navazující stoky. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. června 2017. Stavební práce začnou v týdnu od 24. července 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 20. října 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí společnosti innogy. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies