Ústí nad Labem, Hrbovická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Ústí nad Labem, Hrbovická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
30.03.2017 – 30.08.2017
SVS realizuje rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Hrbovické ulici a v místě křižovatky ulic Hrbovická, Majakovského a Tovární.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v krajském městě Ústí nad Labem plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Hrbovické ulici a v místě křižovatky ulic Hrbovická, Majakovského a Tovární.

Více o stavbě:
V Hrbovické ulici v městské části Předlice je jednotná gravitační kanalizace z betonu vejčitého profilu 500/750 mm. Stoka z roku 1930 je v havarijním stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: materiál je silně zkorodovaný a popraskaný, takže po celém obvodu je viditelná zemina. Místy je stoka zborcená a kamera vůbec neprojede. V místě křižovatky je vedena betonová kanalizace vnitřního průměru 300 mm, která odvádí odpadní vody ze čtyř městských domů. V těsném souběhu s kanalizací je Hrbovickou ulici veden litinový vodovod vnitřního průměru 200, 150 a 80 mm, který pochází z roku 1968. Řad je také v nevyhovujícím technickém stavu a často poruchový. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci v hloubce do 2,5 metrů. Vzhledem k plánované výstavbě kruhového objezdu v místě křižovatky rozhodla SVS o výměně kanalizace a vodovodu v Hrbovické ulici a dostavbě krátkých úseků vodovodu s vymístěním sítí SVS z původní trasy v křižovatce.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 700 mm v celkové délce 253,1 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 160 mm v délce 263,4 metrů. Pro dostavbu krátkých úseků nové kanalizace bude použito potrubí z téhož materiálu vnitřního průměru 110 mm v délce 9,6 metrů a vnitřního průměru 90 mm v délce 15,4 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek a hydrantů, domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, výstavba devíti nových kanalizačních šachet a napojení na navazující stávající vodovodní řady a stoku. Stávající řady a stoka budou zrušeny. Stavba SVS bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. března 2017. Stavební práce právě v těchto dnech začínají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 30. srpna 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanými investičními akcemi statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje – výstavbou kruhového objezdu v místě křižovatky a rekonstrukcí komunikace Hrbovická – Majakovského.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies