Ústí nad Labem, Karafiátová, Zelené údolí - rekonstrukce vodovodu

Ústí nad Labem, Karafiátová, Zelené údolí - rekonstrukce vodovodu
03.04.2017 – 31.05.2017
Výměna poruchových vodovodních řadů v celkové délce 227 metrů, na které je připojeno 40 obyvatel.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě jsou vodovodní řady tvořené úseky z různých materiálů a profilů. V Karafiátově ulici je veden jeden řad z oceli průměru 125 mm (z roku 1981). Paralelně s ním je druhý řad z oceli průměru 40 mm (z roku 1904). V ul. Zelené údolí je řad z polyetylénu průměru 63 mm (z roku 1981). Řady jsou v nevyhovujícím technickém stavu a poruchové, proto SVS rozhodla o jejich výměně. Kanalizace se zde v souběhu s vodovodem nenachází.

V rámci investiční akce SVS bylo pro rekonstrukci vodovodů použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v délce 105,2 metrů a průměru 63 mm v délce 122,3 metrů. Celkem bude zrekonstruováno 227,5 metrů vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících deseti domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající vodovod. Vodovod bude vymístěn z původní trasy po soukromých pozemcích a bude veden v nové trase souběžně s trasou stávající. V ul. Zelené údolí bude stávající řad menšího průměru zrušen a přípojky z něj budou přepojeny na řad nový. Celá stavba SVS je realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Vlastní výkopové práce byly zahájeny 3. dubna 2017. V současné době se již stavba chýlí ke svému konci. Řad A v ul. Karafiátová je již kompletně dokončen včetně zpětných úprav komunikace. Řad B se dokončuje, jedná se o úsek vedený ve volném terénu v prostoru zahrad mezi rodinnými domy. Stavební práce finišují a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. května 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies