Ústí nad Labem, Kekulova - rekonstrukce vodovodu

Ústí nad Labem, Kekulova - rekonstrukce vodovodu
30.08.2017 – 31.10.2017
Vyměníme poruchový vodovodní řad v celkové délce téměř 643 metrů, na který je připojeno 116 obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě je vodovod z litinového potrubí vnitřního průměru 100 mm. Řad z roku 1952 je uložen v hloubce do 1,7 metru. Je v nevyhovujícím technickém stavu, silně zkorodovaný, inkrustovaný a velmi často poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. V souběhu s vodovodem je vedena kameninová kanalizace. Podle kamerové prohlídky je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 100, 90 a 63 mm v celkové délce 642,56 metrů. V délce 536,87 metrů dojde k rekonstrukci bezvýkopovou metodou berstlining (spočívá v trhání, roztlačování a zatahování nového potrubí do potrubí stávajícího, za současného zatahování potrubí nového, které je stejných nebo větších průměrů), zbývající část bude vyměněna v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech devíti domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající vodovod. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. srpna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies