Ústí nad Labem, Klíšská, lokalita U Hnáty - rekonstrukce vodovodu

Ústí nad Labem, Klíšská, lokalita U Hnáty - rekonstrukce vodovodu
20.09.2017 – 31.10.2017
Bezvýkopovou metodou vyměníme úsek poruchového vodovodu v celkové délce téměř 96 metrů.


Více o stavbě:

Stávající vodovod v lokalitě u pivnice U Hnáty je z lineárního polyetylénu průměru 110 mm. Byl uveden do provozu roku 1980 a dnes je dožilý a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Vodovod je uložen v místní komunikaci v hloubce do dvou metrů. Kanalizace se rekonstrukce netýká.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v  délce 95,5 metrů. Stavba bude provedena ve stávající trase bezvýkopovou metodou berstlining, kdy současně s destrukcí stávajícího potrubí rozdrcením nebo rozřezáním probíhá statické vtahování sanačního potrubí. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek a napojení na navazující vodovodní řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. září 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (40. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies