Ústí nad Labem, Na Kohoutě, rekonstrukce vodovodu

Ústí nad Labem, Na Kohoutě, rekonstrukce vodovodu
06.03.2017 – 06.10.2017
V ulici Na Kohoutě vyměníme poruchový vodovodní řad v délce 320 metrů, je na něj připojeno téměř 150 obyvatel.


Více o stavbě:
V městské části Skorotice, v ulici Na Kohoutě, se zástavbou panelových domů je vodovod z oceli vnitřního průměru 100 mm. Řad z roku 1984 je veden v kolektoru, instalační suterénní chodbě objektů. V kolektoru jsou umístěny i domovní přípojky s měřením. Vodovod je v kolektoru umístěn na konzolách, izolovaný proti zámrzu/přehřátí. Na dvou místech z objektů vystupuje z důvodu venkovních požárních hydrantů a je veden v zatravněné ploše. Vodovod je v nevyhovujícím technickém stavu, zkorodovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Kanalizace vedená v této lokalitě mimo trasu vodovodu je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 100 mm v celkové délce 320 metrů. Vodovod bude osazen na stávajících konzolách, s následnou izolací. Část vodovodu mimo objekty bude vyměněna v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Součástí stavby je přepojení všech šesti domovních vodovodních přípojek, osazení podzemních hydrantů a napojení na navazující stávající vodovod. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. března 2017. Stavební práce začnou po vydání výkopového povolení (předpoklad 12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 6. srpna 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies