Ústí nad Labem, Mendělejova ul. - rekonstrukce kanalizace

Ústí nad Labem, Mendělejova ul. - rekonstrukce kanalizace
30.10.2017 – 30.11.2017
Vyměníme úsek poruchové kanalizace v délce 58 metrů.


Více o stavbě:

Stávající kanalizace v Mendělejevově ulici je z betonu vnitřního průměru 500 mm. Byla uvedena do provozu roku 1926 a dnes je v nevyhovujícím stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka -  je zkorodovaná a popraskaná. Ve špatném stavu jsou rovněž kanalizační šachty, které mají nedostatečný profil a chybí v nich stupadla. Stoka je vedena v místní komunikaci ve vlastnictví Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v hloubce do 3,5 metru. Vodovod se zde nenachází.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 500 mm v  délce 58 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení domovních vodovodních přípojek, přípojek uličních vpustí a šachet, jakož i napojení rekonstruovaného úseku na navazující stoku. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. října 2017. Stavební práce začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s investiční akcí Kampusu UJEP, který zajistí konečnou povrchovou úpravu komunikace. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies