Ústí nad Labem, Nedbalova, Kosmova, Kosmonautů - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Ústí nad Labem, Nedbalova, Kosmova, Kosmonautů - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
15.09.2017 – 31.12.2017
V rámci naší investiční akce budou v Ústí nad Labem - Bukově zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přes 170 obyvatel.


Více o stavbě:

Stávající kanalizace v ul. Nedbalově a Kosmově uvedená do provozu roku 1950 je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Vykazuje korozi dna nad 50 %, posunuté a netěsné spoje, praskliny a deformace, v důsledku čehož vznikají četné kaverny. V ul. Kosmonautů je stoka v dobrém stavu. Vodovod z litiny vnitřního průměru 80 a 100 mm byl ve všech třech ulicích vybudován v roce 1950. Kvůli poruchovosti bude vyměněn zároveň s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kamenina vnitřního průměru 400 mm v celkové délce 170 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 45,9 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 110 mm v  délce 28 metrů a vnitřního průměru 90 mm v celkové délce 269 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 21 stávajících domovních vodovodních přípojek, 24 domovních kanalizačních přípojek, jakož i rekonstrukce kanalizačních šachet na trase a napojení na stávající navazující řady a stoky. Před linií silnice č. I/30 (Všebořická ul.) budou zřízeny nové kanalizační šachty, v nichž bude zrekonstruovaná kanalizace zakončena tak, aby nebylo nutné zasáhnout do povrchu této komunikace. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu v místní asfaltové komunikaci, chodníku ze zámkové dlažby nebo s asfaltovým krytem a v zeleni.  V ul. Nedbalově a Kosmonautů budou kanalizace a vodovod uloženy v souběhu v jedné rýze. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. září 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (38. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 31. prosince 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies