Ústí nad Labem, Na Popluží - rekonstrukce vodovodu

Ústí nad Labem, Na Popluží - rekonstrukce vodovodu
18.08.2017 – 31.10.2017
Vyměníme poruchový vodovodní řad v celkové délce 365 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě je vodovod tvořen úseky z litinového potrubí vnitřního průměru 200 a 150 mm. Řad z roku 1958 je v nevyhovujícím technickém stavu, zkorodovaný, inkrustovaný a podélně popraskaný. Každá porucha je spojena s masivním únikem vody, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Vodovod je veden v chodníku a zčásti v zeleném pásu. Kanalizace se zde v souběhu s vodovodem nenachází.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu průměru 225, 160 a 63 mm v celkové délce 365,28 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících devíti domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající vodovod. Celá stavba SVS bude realizována bezvýkopovou metodou. V délce 343,21 metrů metodou berstlining (spočívá v trhání, roztlačování a zatahování nového potrubí do potrubí stávajícího, za současného zatahování potrubí nového, které je stejných nebo větších průměrů) a v délce 22,07 metrů metodou relining (spočívá v zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při požadavku zmenšení profilu). Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. srpna 2017. Stavební práce v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies