Varnsdorf, Kovářská - rekonstrukce kanalizace

Varnsdorf, Kovářská - rekonstrukce kanalizace
28.03.2017 – 30.11.2017
Rekonstrukce nevyhovujícího úseku kanalizace v sousedství zóny U Velvety k bezproblémovému odvádění odpadních vod od cca 65 připojených obyvatel.


Více o stavbě:


V Kovářské ulici je stávající kanalizace tvořena úseky z rozdílných materiálů a profilů: z betonového potrubí o vnitřním průměru 300 mm, z polyetylénu o vnitřním průměru 500 mm a z betonu vejčitého profilu 300/525 mm a 300/450 mm. Je umístěna zčásti v místní komunikaci a zčásti v soukromém pozemku firmy RETOS. Kanalizace nemohla být prohlédnuta v celém svém rozsahu pro velmi špatný technický stav a pro nepřístupnost (soukromý pozemek), ale i tak je zřejmá koroze nad 50 %, praskliny, chemické narušení stoky, posunuté trubní spoje a kaverny. Navíc jsou na její trase výškové lomy. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 1,5 - 2,5 metru od ní je veden ve veřejné komunikaci vodovod z litiny o vnitřním průměru 80 mm z roku 1974. Vodovodní řad je bez poruch a v dobrém technickém stavu, proto SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 500 mm v délce 80 metrů, vnitřního průměru 400 mm v délce 168 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 107,5 metrů – celkem bude rekonstruováno 355,5 metrů kanalizace. K výměně potrubí dojde v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Součástí stavby je přepojení všech 15 stávajících domovních kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce12 betonových šachet a napojení na navazující stávající stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. března 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 29. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou obnovou povrchů na pozemku firmy RETOS.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies