Varnsdorf, Krymská, Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Varnsdorf, Krymská, Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
07.04.2017 – 30.06.2017
Souběžná rekonstrukce nevyhovujících úseků 118 let staré kanalizace a 119 let starého vodovodu pro cca. 40 připojených obyvatel.


Více o stavbě:


V ul. Krymské je kanalizace z betonu vnitřního průměru 300 mm a kameniny vnitřního průměru 200 mm. V ul. Bratislavské se nachází kanalizace z betonu vnitřního průměru 300 mm. Obě stoky pocházejí z roku 1899. Jak prokázala jejich kamerová prohlídka, stoky uložené v hloubce cca hloubka 1,5 m jsou zkorodované nad 50 %, deformované a s netěsnými spoji, čímž dochází ke vzniku kaveren. Místy dokonce nebyla kamerová prohlídka možná kvůli zborcení profilu. Kanalizační šachty mají nedostatečný profil a chybí v nich stupadla. Vodovodní řady v téže lokalitě pocházejí z roku 1898. Jsou z litiny vnitřního průměru 100 a 80 mm. Řady jsou inkrustované přes 40 % a poruchové, SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci vodovodu i kanalizace. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 193,9 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 86,5 metrů a z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 109 metrů. K výměně potrubí, které je uloženo v místní asfaltové komunikaci, dojde převážně v souběhu a zčásti samostatně, a to v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce revizních šachet a napojení na navazující řady a stoky. Na základě dohody SVS s městem dojde rovněž k obnově uličních vpustí a obnově povrchu komunikace. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. dubna 2017. Stavební práce začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies