Varnsdorf, Nezvalova - rekonstrukce kanalizace

Varnsdorf, Nezvalova - rekonstrukce kanalizace
13.07.2017 – 30.09.2017
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku 118 let staré kanalizace.


Více o stavbě:


V Nezvalově ulici v průmyslové zóně U Velvety je jednotná kanalizace z betonu vnitřního průměru 300 a 200 mm. Byla uvedena do provozu roku 1899. Kanalizace uložená v hloubce do 2,5 metru je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Vykazuje korozi nad 50 %, praskliny, prorůstající kořeny a místy chybějící dno, v důsledku čehož vznikají četné kaverny. V některých úsecích nebylo možné kamerou vůbec projet. Kanalizační šachty na trase mají nedostatečný profil a jsou zkorodované. V souběhu vedený vodovod z litiny vnitřního průměru 100 mm pochází z roku 1973. Je v dobrém stavu a bez poruch, takže jeho výměna není nutná. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 250 mm v délce 68 metrů. K výměně potrubí, které je uloženo v místní asfaltové komunikaci, dojde v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce šachet na trase a napojení na navazující stoky. V závěru dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. července 2017. Stavební práce právě začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města Varnsdorf k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies