Varnsdorf, Seifertova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Varnsdorf, Seifertova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
15.02.2017 – 15.09.2017
Ve Varnsdorfu, Seifertově ulici, budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, čímž přispějeme k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro 90 připojených obyvatel.


Více o stavbě:
V Seifertově ulici je kanalizace tvořena úseky z betonu vejčitého profilu 500/750 mm (z roku 1899) a vnitřního průměru 500 mm (z roku 1990). Jak prokázala její kamerová prohlídka, stoka uložená v hloubce cca 3,5 metrů je zkorodovaná nad 50 %, s podélnými prasklinami a prorůstajícími kořeny. Místy chybí kusy stěn a dna a profil stoky se bortí, čímž dochází ke vzniku kaveren. Kanalizační šachty jsou zkorodované, mají nedostatečný profil a chybí v nich stupadla. Vodovodní řad z litiny vnitřního průměru 80 mm vedený v těsném souběhu s kanalizací pochází z roku 1937. Je místy inkrustovaný přes 40 % a poruchový, SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace i vodovodu, uložených v místní komunikaci. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 600 mm v délce 275,87 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z polyetylénu průměru 90 mm v délce 279,4 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících osmi domovních vodovodních přípojek, 13 kanalizačních přípojek a 14 přípojek uličních vpustí, rekonstrukce osmi revizních šachet a napojení na stávající navazující řady a stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. února 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 15. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies