Velké Hamry, hlavní - rekonstrukce kanalizace

Velké Hamry, hlavní - rekonstrukce kanalizace
07.06.2017 – 07.11.2017
Zrekonstruujeme nevyhovující úsek kanalizace v délce 570 metrů, na který je připojeno cca 100 obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající jednotná kanalizace v Hlavní ulici je tvořena úseky z rozdílných materiálů i profilů: z kameniny o vnitřním průměru 500 a 250 mm, a z úseků o vejčitém profilu rozměrů 600/900, 500/750 a 400/600 mm. Stoka neznámého stáří je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka - potrubí je popraskané a s vypadlými střepy, v důsledku čehož dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. SVS proto rozhodla o rekonstrukci, která bude rozdělena do dvou samostatných částí, protože jeden z úseků stoky již byl v roce 2015 pro havarijní stav rekonstruován.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci celkem 570 metrů kanalizace. Rekonstrukce začne v šachtě u řadových garáží naproti čerpací stanici pohonných hmot a skončí na náměstí u Městského úřadu. Pro první část se použije potrubí vejčitého profilu 900/600 mm v délce 136 metrů a 750/500 mm v délce 191 metrů. Pro druhou část stoky se použije potrubí vnitřního průměru 500 mm v délce 102,5 metrů, 400 mm v délce 52 metrů a 300 mm v délce 88,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce 13 kanalizačních šachet na trase. Vzhledem k uložení potrubí v silnici I. třídy v majetku ŘSD bude rekonstrukce provedena v celé trase bezvýkopově. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. června 2017. Stavební práce začnou od 19. června a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 7. listopadu 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies