Zabrušany, Želénky, U hřbitova, rekonstrukce vodovodu

Zabrušany, Želénky, U hřbitova, rekonstrukce vodovodu
27.03.2017 – 30.06.2017
V Zabrušanech - Želénkách vyměníme bezvýkopovou metodou poruchový vodovodní řad v délce téměř 800 metrů.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchového vodovodu u hřbitova v osadě Želénky, jež je částí obce Zabrušany.

Více o stavbě:

V Želénkách u hřbitova je veden ocelový vodovod vnitřního průměru 100 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1931. Je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Řad je veden v hloubce do 2,2 m převážně v zeleném pásu mezi komunikací a chodníkem, a jen zčásti zasahuje do komunikace ve správě SÚS Ústeckého kraje. Kanalizace zde není.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu s ochranným pláštěm, a to o průměru 110 mm v délce 799,64 metrů Součástí stavby je přepojení všech stávajících sedmi domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající vodovod. Stavba bude realizována v délce 719,32 metrů bezvýkopovou metodou burstlining, kdy dochází k zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při jeho současném roztlačení. V délce 41,91 metrů, pod komunikací ve správě SÚS, bude nové potrubí zataženo do ocelové chráničky vnitřního průměru 300 mm, a v délce 38,41 pak bude rekonstrukce provedena pokládkou do výkopu. Součástí stavby je přepojení celkem 7 ks vodovodních přípojek. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. března 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (předpoklad 16. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 
 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies