Žalhostice - rekonstrukce vodovodu

Žalhostice - rekonstrukce vodovodu
26.04.2017 – 31.08.2017
Jedná se o rekonstrukci téměř 980 metrů poruchového vodovodu, na který je připojeno cca 80 obyvatel obce.


Více o stavbě:


Obec Žalhostice těsně sousedí s městem Litoměřice. Stávající vodovod v obci je tvořen ocelovým potrubím vnitřního průměru 100 mm. Byl uveden do provozu roku 1932 a dnes je ve špatném technickém stavu. Důvodem opakovaných poruch a odstávek je silná koroze, perforace stěn a inkrustace nad 40 %. Kanalizace z let 2004-2005, jež je vedena v souběhu a místy vodovod kříží, je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodovodu, pro kterou se použije potrubí z polyetylénu průměru 110 mm v celkové délce 978,2 metrů. Stavba bude provedena vzhledem k umístění vodovodu v komunikaci č. II/261 převážně bezvýkopovou metodou. Dva úseky budou provedeny metodou berstlining (zatažení nového potrubí stejného nebo většího průměru při současném roztlačení stávajícího potrubí) a jeden úsek bude realizován metodou řízeného podvrtu. Pouze kratší úsek v délce 30 metrů bude proveden v otevřeném výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 17 domovních vodovodních přípojek, rekonstrukce dvou armaturních šachet a propojení na tři odbočující řady. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. dubna 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017, následně bude SÚS provádět kompletní rekonstrukci povrchu této komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies