Žatec, ČOV - doplnění instrumentace

Žatec, ČOV - doplnění instrumentace
22.05.2017 – 22.09.2017
Opatření, spočívající v doplnění instrumentace do oběhových aktivačních nádrží, např. regulačních klapek na přívodní potrubí vzduchu, čím bude zajištěna vyšší stabilita řízení procesů na ČOV.


Více o stavbě:


Na čistírnu odpadních vod v Žatci s kapacitou 33 333 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou nyní přiváděny odpadní vody od cca 24 800 EO. Jde o dvojlinkovou mechanicko–biologickou čistírnu se vstupní čerpací stanicí, gravitačním průtokem, s primární sedimentací a mezofilním vyhníváním vyprodukovaných kalů. Byla v letech 2005 – 2006 kompletně zrekonstruována. Ukázalo se, že pro zajištění vyšší stability řízení procesů je nutné doplnit její instrumentaci.

V rámci investiční akce SVS bude do biologické části ČOV doplněn dvoukanálový analyzátor obsahu dusíku, který umožní optimální regulaci dodávky vzduchu do oběhových aktivačních nádrží. Budou doplněny dvě automatické regulační klapky na přívodní potrubí vzduchu do oběhových aktivačních nádrží, čímž bude možné optimalizovat dodávku vzduchu pro každou linku zvlášť dle aktuálního zatížení. Bude také vyměněno PC pracoviště na velínu v objektu kalového hospodářství a adekvátně doplněn řídící systém ČOV. Stavba bude probíhat za provozu. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 22. září 2017. 

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies