Žatec, Erbenova, Havlíčkovo nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Žatec, Erbenova, Havlíčkovo nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
13.06.2017 – 30.09.2017
Vyměníme úseky dožilého vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 300 obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající opakovaně poruchový vodovod v uvedené lokalitě byl uveden do provozu roku 1955. Je tvořen litinovým potrubím vnitřního průměru 150 a 100 mm. V souběhu je vedena kanalizace z betonu vejčitého profilu 500/750 mm a z kameniny vnitřního průměru 300 mm. Stoka z roku 1964 je také ve špatném technickém stavu, místy zkorodovaná až nad 50 % a s protispády, jak ukázala její kamerová prohlídka. Vodovod a kanalizace jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci, dlážděném chodníku a v zeleném pásu v hloubce do 3,5 metrů. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 150 mm v délce 43 metrů a vnitřního průměru 100 mm v délce 170 metrů. K rekonstrukci tří dílčích úseků kanalizace bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 23 metrů a vnitřního průměru 600 mm v celkové délce 32,7 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 12 domovních vodovodních přípojek a 2 kanalizačních přípojek a na trase, jakož i doplnění stupadel do kanalizačních šachet na trase a napojení na stávající navazující řady a stoky. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. června 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s plánovanou akcí města k obnově povrchů komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies