Žatec, Nezvalova, rekonstrukce vodovodu

Žatec, Nezvalova, rekonstrukce vodovodu
14.04.2017 – 14.09.2017
V Nezvalově ulici vyměníme, v délce 228 metrů, dožilý a poruchový vodovodní řad, na který je připojeno cca 50 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchového vodovodu v Žatci v Nezvalově ulici.

Více o stavbě:
V Nezvalově ulici v okrajové části města se zástavbou rodinných domů je v místní asfaltové komunikaci a chodníku veden vodovod z polyetylénu a litiny vnitřního průměru 100 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1982. Je v nevyhovujícím technickém stavu a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. V souběhu vedená kanalizace z PVC a kameniny z roku 1978 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru
80 mm v délce 228 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 13 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající vodovod. Stavba bude realizována v celé délce v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. dubna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (18. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 14. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies