Žatec, VDJ Žatec STP - rekonstrukce

Žatec, VDJ Žatec STP - rekonstrukce
03.03.2017 – 30.06.2017
Jde o rekonstrukci nevyhovující východní části vodojemu STP v Žatci, který slouží k zásobování pitnou vodou pro cca 30 % obyvatel města.


Více o stavbě:

Vodojem STP v Žatci o celkovém objemu 3180 m3 (4x780 m3) leží jižně od města, u komunikace Most – Plzeň. Voda je do něj dodávána z úpraven vody Holedeč a Žlutice. Z vodojemu je zásobováno cca 30 % obyvatel města (střední tlakové pásmo), v případě potřeby až 35 % obyvatel (vč. horního tlakového pásma).  Tvoří jej dvě části: původní secesní vodojem z let 1890 – 1893 s dvěma akumulačními nádržemi (tzv. západní část) a dostavba z let 1931 – 1932 (východní část), která obsahuje další dvě akumulační nádrže a výstupní armaturní komoru. Obě části jsou stavebně
a technologicky propojeny. Objekt je ve špatném technickém stavu, protože se projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Poruchy objektu sice nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci východní části objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor akumulačních nádrží východní části vodojemu. Dojde k sanaci korozních poruch nosných válcovaných ocelových konstrukcí a výztuže železobetonových konstrukcí, a rovněž k realizaci opatření, která zajistí odvětrávání vnitřních prostorů. Dojde k opravě degradovaných omítek a aplikaci paropropustných impregnačních nátěrů. Budou provedeny nové vnitřní rozvody elektro. Co se týče technologie, bude vyměněna a doplněna technologie akumulačních nádrží a výstupní armaturní komory, tj. zkorodované a inkrustované potrubí a armatury.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. března 2017. Stavební práce byly následně zahájeny a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017. Stavba SVS bude probíhat za provozu vodojemu s krátkodobými plánovanými odstávkami.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies