Zdislava - rekonstrukce vodovodu mezi č. p. 2 až 12

Zdislava - rekonstrukce vodovodu mezi č. p. 2 až 12
10.08.2017 – 30.09.2017
Vyměníme nevyhovující vodovod v celkové délce 342 metrů. Stavbu provedeme v koordinaci s naplánovanou akcí KSS Libereckého kraje.


Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad ve Zdislavě mezi č. p. 2 až 12 je z litiny vnitřního průměru 100 mm. Byl uveden do provozu roku 1955. Dnes je řad zastaralý, zkorodovaný a poruchový. Krajská správa silnic Libereckého kraje zde naplánovala rekonstrukci opěrné zdi, jež je v havarijním stavu, a rovněž rekonstrukci povrchu komunikace - SVS proto provede v předstihu rekonstrukci dožilého vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 342 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 11 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řady. Stavba bude realizována v otevřeném výkopu ve stávající trase a niveletě.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce byly zahájeny 10. srpna 2017 a podle harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies