Želenice - rekonstrukce vodovodu

Želenice - rekonstrukce vodovodu
23.05.2017 – 31.10.2017
Jedná se o rekonstrukci poruchového úseku vodovodu v Želenici, v komunikaci ve směru na Liběšice.


Více o stavbě:


Předmětný vodovod se nachází v komunikaci s asfaltobetonovým povrchem ve směru na Liběšice. Na trase podchází drážní těleso ČD a je veden po mostní konstrukci přes Bílinu. Vodovod z roku 1963 je tvořen úseky z azbestocementu vnitřního průměru 80 mm, z oceli vnitřního průměru 80 mm a v místě přechodu přes most z polyetylénu vnitřního průměru 32 mm, který je uložen v ocelové chráničce průměru 100 mm. Vzhledem k nevyhovujícímu materiálu a jeho vysoké poruchovosti SVS rozhodla o rekonstrukci. V souběhu s vodovodem, v osové vzdálenosti cca dva metry od něj, je vedena kanalizace z let 1989 – 2000, jež je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) vnitřního průměru 80 mm s ochranným pláštěm v délce 842,3 metrů, HDPE vnitřního průměru 80 mm v délce 107,8 metrů a litina vnitřního průměru 80 mm s tepelnou izolací a ochranným pláštěm z polyetylénu průměru 200 mm. Celkem bude rekonstruováno 974,4 metrů vodovodu ve stávající trase a niveletě. Stavba bude provedena částečně v otevřeném paženém výkopu a zčásti bezvýkopovou metodou berstlining – zatažením nového potrubí do stávajícího s jeho destrukcí. Součástí stavby je přepojení stávajících 28 domovních vodovodních přípojek a napojení na navazující řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies